Osnovni podaci

Tvrtka:
DUKAT mliječna industrija dioničko društvo

Skraćena tvrtka:

Dukat d.d.

Sjedište:

Zagreb

Adresa:

Marijana Čavića 9

Sud upisa, matični broj upisa u sudskom registru (MBS):

Trgovački sud u Zagrebu, 080307619

Matični / porezni broj (MB):

1454935

Osobni identifikacijski broj (OIB):

25457712630

Tvrtka i sjedište pravnih osoba preko kojih se odvija platni promet i brojevi računa:

Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, broj računa: HR7023600001102649132 

Iznos temeljenog kapitala:
Temeljni kapital iznosi 300,000.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Ukupan broj izdanih dionica:
Društvo je ukupno izdalo 3,000.000 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn.