Okoliš

Naš projekt kružnog gospodarstva - od otpadne kartonske ambalaže do toaletnih ručnika i papira

Ovim projektom Dukat utječe na smanjenje ispuštanja oko 114.000 kilograma ugljikovog dioksida u atmosferu te sprječava sječu više od 1.800 stabala godišnje

Dukat je pokrenuo vrijedan projekt kružnog gospodarstva kojim se otpadna višeslojna kartonska ambalaža („tetrapak“), koja nastaje u proizvodnji, ponovno koristi kao sirovina za proizvodnju toaletnih ručnika i papira te njihovih držača. Tako proizvedeni toaletni ručnici, papir i držači vraćaju se u Dukat gdje ih koriste Dukatovi zaposlenici.

Projekt kružnog gospodarstva Dukat je pokrenuo s talijanskom tvrtkom Lucart koja inovativnom tehnologijom višeslojnu kartonsku ambalažu odvaja na tri komponente: celulozu, aluminij i polietilen (PE) te ih dalje upotrebljava kao sirovinu za proizvodnju toaletnih ručnika i papira (celuloza) i držača (aluminij i PE).

Elena Wolsperger Dolezil, direktorica Korporativnih komunikacija Dukata, smatra kako je ovaj projekt značajan iskorak Dukata prema ostvarenju vizije kružnog gospodarstva i održivosti u dijelu vlastitih proizvodnih procesa: „Dukat želi biti dio održivih rješenja za budućnost našeg planeta čiji su resursi ograničeni i ugroženi. Prepoznali smo priliku da naš proizvodni proces unaprijedimo u pravcu održivosti što rezultira jasnim i konkretnim koristima za okoliš. Ovim se projektom oko 140 tona otpadne ambalaže ponovno koristi kao sirovina u proizvodnji papirne konfekcije, čime utječemo na smanjenje ispuštanja oko 114.000 kilograma ugljičnog dioksida u atmosferu iprječavamo sječu više od 1.800 stabala godišnje.“

Projekt je postavljen u skladu s vizijom kružnog gospodarstva koja podrazumijeva uvođenje promjena u poslovanje i našu svakodnevicu po principu Reuse, Reduce, Recycle, odnosno smanji, ponovno koristi, recikliraj. Odgovor je to na primarno linearni model današnjeg gospodarstva u kojemu velike količine proizvedenih dobara završavaju kao otpad. 

Ovim projektom Dukat nastavlja niz odgovornih projekata čiji je cilj utjecati na zaštitu okoliša. Jedan od njih koji je u tijeku, ujedno i najdugovječniji, jest i kreativni likovni natječaj „VOLIM MLIJEKO!“ koji će rezultirati sadnjom 10.000 sadnica stabala u 2022. godini.

 

  1. 1. 2022.