Financijska izvješća i obavijesti

Svi podaci, informacije i dokumenti koje je Dukat d.d., u skladu sa zakonima i drugim propisima, obvezan učiniti dostupnima javnosti objavljeni su i dostupni na mrežnim stranicama Zagrebačke burze www.zse.hr.

 

 

 

Za više informacija obratite nam se putem elektroničke pošte pr@hr.lactalis.com.

Kontakt podaci osobe zadužene za odnose s investitorima: Elena Wolsperger Dolezil Direktorica Korporativnih komunikacija    Telefon: +385 1 2393 533                                                  e-mail: elena@hr.lactalis.com