Direktori i Nadzorni odbor

Direktori

Alen Fontana, direktor

Alen Fontana rođen je 1974. u Slavonskom Brodu. Karijeru u Dukatu započinje 2001. godine kao voditelj tržišta Bosne i Hercegovine u tadašnjoj Luri d.d., nakon čega preuzima funkciju voditelja prodaje za regiju Zagreb, a zatim direktora tržišta za poslovanje u Sloveniji. Od 2006. godine obnaša funkciju direktora prodaje za Hrvatsku, a iste godine postaje član Uprave Dukat grupe za prodaju i logistiku.
U siječnju 2010. preuzima funkciju generalnog direktora Dukata za poslovanje u Hrvatskoj, a od travnja 2014. godine obnaša funkciju direktora Dukata d.d.

Duško Glišić, direktor


Nadzorni odbor

Daniel Marie Jaouen, predsjednik

Michel Francois Jacques Auguste Peslier, zamjenik predsjednika

Olivier Savary

Mirko Čulo, član (predstavnik radnika)