Direktori i Nadzorni odbor

Direktori

Duško Glišić, direktor

Duško Glišić, diplomirani ekonomist, prva radna iskustva stječe u logistici UN Centra za uklanjanje mina u BIH, u kojemu radi od 1997. godine. Dugogodišnju karijeru u prodaji započinje 2003. godine, a iskustvo stječe na različitim prodajnim pozicijama u dvama bosanskohercegovačkim distributerskim poduzećima. Na mjesto direktora prodaje Lactalis BH, povezanog poduzeća Dukata d.d. sa sjedištem u Gradačcu, BIH, dolazi 2011. godine. Četiri godine kasnije postaje generalni direktor Lactalisa BH i tu funkciju obnaša do konca 2019. godine. Početkom 2020. godine preuzima funkciju direktora Dukata d.d..

Zoran Ković, direktor

Zoran Ković, diplomirani inženjer prometa, prije dolaska u Dukat radio je na različitim upravljačkim pozicijama u Konzumu, Coca-Coli Hrvatska, Coca-Coli Bugarska i Krašu. Na mjesto direktora logistike Dukata dolazi 2012. godine iz Kraša. Uz funkciju direktora logistike Dukata paralelno obnaša i funkciju direktora La Loga, Dukatovog povezanog logističkog poduzeća. Od 2019. do 2022. godine bio je generalni direktor Lactalisa Mađarska gdje je sa svojim timom upravljao transformacijom mađarske organizacije i ključnih poslovnih procesa, a u listopadu 2022. godine preuzima funkciju direktora Dukata d.d.

 

Nadzorni odbor

Michel Francois Jacques Auguste Peslier, predsjednik

Olivier Christophe Savary, zamjenik predsjednika

Goran Herceg, član (predstavnik radnika)

Branko Nikolić, član