Direktori i Nadzorni odbor

Direktori

Alen Fontana, direktor

Alen Fontana, diplomirani ekonomist, rođen je 1974. u Slavonskom Brodu. Karijeru u Dukatu započinje 2001. godine kao voditelj tržišta Bosne i Hercegovine u tadašnjoj Luri d.d., nakon čega preuzima funkciju voditelja prodaje za regiju Zagreb, a zatim direktora tržišta za poslovanje u Sloveniji. Od 2006. godine obnaša funkciju direktora prodaje za Hrvatsku, a iste godine postaje član Uprave Dukat grupe za prodaju i logistiku.
U siječnju 2010. preuzima funkciju generalnog direktora Dukata za poslovanje u Hrvatskoj, a od travnja 2014. godine obnaša funkciju direktora Dukata d.d.

Duško Glišić, direktor

Duško Glišić, diplomirani ekonomist, prva radna iskustva stječe u logistici UN Centra za uklanjanje mina u BIH, u kojemu radi od 1997. godine. Dugogodišnju karijeru u prodaji započinje 2003. godine, a iskustvo stječe na različitim prodajnim pozicijama u dvama bosanskohercegovačkim distributerskim poduzećima. Na mjesto direktora prodaje Lactalis BH, povezanog poduzeća Dukata d.d. sa sjedištem u Gradačcu, BIH, dolazi 2011. godine. Četiri godine kasnije postaje generalni direktor Lactalisa BH i tu funkciju obnaša do konca 2019. godine. Početkom 2020. godine preuzima funkciju direktora Dukata d.d..

Nadzorni odbor

Michel Francois Jacques Auguste Peslier, predsjednik

Olivier Christophe Savary, zamjenik predsjednika

Goran Herceg, član (predstavnik radnika)

Branko Nikolić, član